Inglise keel B1 на базе русского языка.

English for B1 level (Intermediate).

Toimub
15.09 - 22.12.2021
среда 9.30-11.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Evgenia de la Haye

Õppematerjal

Coursebook "New Headway Intermediate" 4th Edition

Õppe sisu

Unit 7 Passion and fashion. • My passion. Popular things. • Likes and dislikes. Describing a person. • Present perfect; passive; time expressions.

Unit 8 No fear! • Fears and dangers of travelling. • “Body language”; numbers in travel context. • Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive); adjective + infinitive.

Unit 9 It depends how you look at it. • Bullying and crime. Burglary. Dealing with money. • Words with similar meaning. • Conditionals

Unit 10 All things high tech. • Architecture old and new. A famous town or city. The Internet. Websites you like. • Compound nouns. Describing appearance. • Noun phrases; articles; possessives.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital