Vene keel algajatele 0>A1.1 (Zoom) Hommikune grupp Veebis

Oodatud on kõik huvilised! Koolituse eesmärk on arendada vene keele oskust A1-tasemel. Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
08.10 - 07.01.2022
R 9.00-10.30
Zoom
Maht
26 akad t
Hind
286 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad

 • Alused: tähestik, hääldus, lugemine (o ja e rõhuta asendis).
 • Perekonna-, ees- ja isanimi. Nimisõna ja omadussõna grammatiline sugu. Isikulised asesõnad imenitelnõi kääne. Как тебя зовут? Isikulised asesõnad vinitelnõi ja roditelnõi kääne. Omastavad asesõnad – мой, моя, моё, мои.
 • Vanus. Сколько тебе лет? Isikulised asesõnad datelnõi kääne. Põhiarvsõnad. год/года/лет
 • Sünnipäev Когда Вы родились? Järgarvsõnad. Kuunimetused. Aastaajad.
 • Pere ja sugulased У вас большая семья? Isikulised asesõnad roditelnõi kääne.
 • Rahvus. Страны. Народы. Языки Учить русский язык. Говорить по-русски. Määrsõnad (как? - хорошо, неплохо, плохо, немного, чуть-чуть) Nimisõna roditelnõi kääne – откуда?
 • Haridus. Какое у вас образование? Где вы учитесь? Nimisõna ja omadussõna predložnõi kääne.
 • Elukutse. Кто вы по профессии? работать кем? заниматься чем? Nimisõna tvoritelnõi kääne. Ходить куда? Nimisõna vinitelnõi kääne.
 • Turul. Сколько стоит? (грамм/грамма/грамм(ов), рубль/рубля/рублей) Килограмм чего? картошки, сыра. Nimisõna ja omadussõna roditelnõi kääne.
 • Kohvikus. Restoranis.
 • Tänaval. Как пройти? Tegusõnade pööramine olevikus ja minevikus.

Õppematerjalid:

Inga Mangus Vene keele õpik algajale ja taasalustajale. Kirjastus TEA, Tln. 2008. õpetaja koostatud materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 24 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lühikesi tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital