Hispaania keel B1.2

Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele. Õppetöö toimub B1.2 tasemel.

Toimub
15.09 - 22.12.2021
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
225 €
Koolitaja
Valentin David Pinar Madrid

ENG Spanish B1 (based on English) The course takes place on Wednesdays at 19.00-20.30 during the period of September 15 to December 22. The fee for 30 academic hours is 255€. For more information, please write mairi@rahvaylikool.ee.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 3"

(õppetükid 8-10)

Õppe sisu

  1. Naljakate lugude jutustamine. Reisid ja turismi liigid. Huvi näitamine vestluskaaslase kuulamisel. Põhjustest ja tagajärgedest rääkimine.

  2. Huvi ja tunnete väljendamine. Suhted. Lahkarvamused. Vastuargumenteerimine.

  3. Asjade omaduste ja toimimise kirjeldamine. Asjade kohta arvamuse avaldamine.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö B1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi. Samuti tekstide lugemine ja suuliste ülesannete ettevalmistamine.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital