Hispaania keel veidi oskajale A1.2 minirühm

Hispaania keele kursus veidi oskajale A1.2 sobib neile, kes on hispaania keelt varem õppinud. Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Toimub
16.09 - 13.01.2022
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A1 kursuse kolmas osa (A1.2). Jätkajatele soodushind. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Õppe sisu

  1. Toit ja toitumine. Söögikorrad. Toidu valmistamine. Söögikohas. Toidu tellimine. Hispaaniakeelsete maade toidud.

  2. Minu kodukoht. Ametiasutused. Tee küsimine ja juhatamine.

  3. Minevikusündmused. Inimese iseloomustamine. Reisimine

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital