Saksa keel A1.2

Saksa keele algkursus veidi oskajale. kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud.

Toimub
13.09 - 20.12.2021
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

A1.2 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik „Menschen A1.2. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, F. Specht)

Hind sisaldab originaalõpikut ja töövihikut.

Õppe sisu:

  • Wege beschreiben. Wir suchen das Hotel Maritim.

Teekonna kirjeldus. Tee küsimine ja juhatamine. Asutused ja kohad linnas. Grammatika: Kohamäärused daatiiviga.

  • Wohnen. Wie findest du Ottos Haus?

Millegi kirjeldus ja hinnangu andmine. Korterid ja majad. Kinnisvara kuulutused. E-kirja kirjutamine.
Grammatika Omastav asesõna sein – ihr; kohanimede genitiiv.

  • In der Stadt In Giesing wohnt das Leben

Hinnangu andmine elukohale. Asutused ja kohad linnas. Küsimuste esitamine erinevate asutuste kohta. Blogi pidamine. Grammatika: Tegusõnad daatiiviga; isikuline asesõna daatiivis.

  • Termine. Wir haben hier ein Problem.

Abi pakkumine; abi palumine; vabandustele reageerimine. Tähtaegades kokkuleppimine ja edasilükkamine.
Hotellis. Grammatika: Ajamäärused eessõnadega vor,nach,in, für.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1.2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital