Itaalia keel A2

Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õppetöö toimub A2 tasemel. Kursust juhendab kogemustega itaalia keele õpetaja Ezio Maria Romeo, kes on pärit Itaaliast. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.09 - 20.12.2021
E 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Ezio Maria Romeo

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

„Nuovo Espresso 2“ (LucianaZiglio, Giovanna Rizzo)

Õppe sisu

• Parlare del futuro

• Colpo di fulmine (raccontare una storia)

• Casa dolce casa (descrivere un appartamento)

• Esprimere necessità e desideri

Grammatilised teemad: il futuro semplice, mentre/durante, stare per + infinito, il passato prossimo dei verbi modali, le congiunzioni però, quindi, perché, mentre, quando, l’aggettivo bello, il congiuntivo presente (verbi regolari, alcuni verbi irregolari), l’uso del congiuntivo per esprimere necessità, speranza e opinione personale.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital