Itaalia keel veidi osakajale A1.2

Itaalia keele algkursus veidi oskajale A1.2. Jätkukursus, aga ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
17.09 - 14.01.2022
R 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Annika Mikkel

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A1 kursuse kolmas osa (A1.2). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal: „Nuovo Espresso 1”

Teemad:

Kordamine.

Minevikusündmustest rääkimine.

Toidupoes.

Vita quotidiana – minu päev, nädal, nädalavahetus.

La famiglia - perekond.

Grammatika

Il passato prossimo (kordamine), asesõnad (i pronomi diretti lo, la, li, le, ne), i partitivi, enesekohased tegusõnad (verbi riflessivi), omastavad asesõnad (gli aggettivi possessivi)

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital