Inglise keel A2+

Kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud, kuid ei soovi veel B1 tasemele edasi liikuda.

Toimub
15.09 - 22.12.2021
K 10.30-12.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
227 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu A2+ taseme läbimiseks kulub 120 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2+ taseme esimene osa ja sisaldab 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2+" by L Warwick, D. William

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

UNIT 1

1A Getting to know you. Tutvumine. Küsisõna. Sõnajärg küsilauses.

1B Successful people. Tavad ja harjumused. Edukus. Sagedust näitav määrsõna.

1C A new lifestyle. Igapäevased tegevused. Lihtolevik ja kestev olevik.

1D English in action. Info küsimine ja kontrollimine.

UNIT 2.

2A One of those days. Meeldejääv päev. Tunded. Lihtminevik. Mineviku lõpp -ed.

2B You are never too old. Minevikusündmuse kirjeldamine. Lihtmineviku eitus ja küsimus. Did/didn`t, was/wasn't.

2C Unusual tastes. Eriline roog. Omadussõnad toidu iseloomustamiseks. Some/any/ a lot of; much/many; few/little.

2D English in action. Huvi ja põnevuse väljendamine.

UNIT 3.

3A Urban escapes. Vaatamisväärsused linnas. Omadussõnad kohtade kirjeldamiseks. Omadussõna keskvõrre.

3B A place to stay. Majutusasutused. Omadussõna ülivõrre.

3C Never ever. Mineviku kogemuse kirjeldamine. Täisminevik + ever and never.

3D English in action. Uudised.

Õppe kogumaht on 60tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital