Eesti keele õigekiri ja hea keelekasutus

Koolituse eesmärgiks on korrektne igapäevane keelekasutus erinevates suhtlusolukordades. Hea võimalus varem õpitut meelde tuletada, olla kursis uuemate keeleuuenduste ja keelenormidega. Samuti selgitatakse erinevaid tekstitüüpe (reklaamtekst, uudis, pressiteade, e-kiri, pretensioonile vastuskiri) ja seda, kuidas korrektselt vabandada ja pöörduda ning kutseid vormistada. Koolitus on praktiline ja sisaldab teemakohaseid harjutusi.

Toimub
02.11 - 16.11.2021
T kell 15 - 17.15
Vaksali 7
Maht
9 akad t
Hind
92 €
Koolitaja
Katrin Põhako

Kursus on mõeldud eelkõige eesti keelt emakeelena kõnelevatele inimestele, aga ka neile välismaalastele, kes räägivad eesti keelt kõrgemal tasemel.

Koolitus toimub kolmel päeval ja sisaldab ka lihtsamaid kodutöid. Koolituse kogumaht on 11 akad tundi, millest 9 akad tundi on auditoorset tööd ja 2 akad tundi kodutöid.

Teemad

 • Õigekirja põhimõtted
 • Võõrsõnade õigekiri, tsitaatsõnad kirjas
 • Algustäheortograafia, uuendused algustäheortograafias
 • Euro õigekiri, lühendid ja nende õigekiri, numbrid tekstis
 • Kirjavahemärkide kasutamine
 • Sagedasemad vead kokku- ja lahkukirjutamisel
 • Perenimede käänamine
 • Erinevad tekstitüübid: uudis, reklaamtekst, pressiteade, e-kiri, pretensioonile vastuskirja koostamine
 • Vabandamine, pöördumine, kutsete vormistamine
 • Kantseliit
 • Keeleabi internetist

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital