Inglise keel A2.1 II osa

Õppetöö toimub A2.1 tasemel (madalam kesktase). Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2.1 tasemele ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 35-50 punkti. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.09 - 20.12.2021
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Krista Pisuke

A2.1 taseme läbimiseks kulub 60 tundi auditoorset õpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kahte ossa. Antud kursus on A2.1 taseme teine osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd. Kursuse jätkub kevadsemestril A2.2 tasemega.

Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 4

A Parents and teenagers: Kodutööd (make/do). Täisminevik (yet, just, already):

Fashion and shopping. Ostlemine. Kas lihtminevik või täisminevik?

C Lost weekend: something, anything, nothing ; -ed ja -ing_ lõpulised omadussõnad.

Revise and Check 3& 4.

Lesson 5

A No time for anything Vaba aeg ja kiirustamine. Omadussõna ja määrsõna võrdlusastmed. Ajamäärused.

B Superlative cities Kirjeldame linnu. Ülivõrded. ever + Present Perfect

C How much is too much? minu keha, minu tervis. quantifiers, too, not enough

Practical English: The wrong shoes

Lesson 6

A Are you a pessimist? Pessimist või optimist? Will/won`t oletustes. Vastandverbid.

B I´ll never forget you. Will/won`t otsustes, pakkumistes, lubadustes. Tegusõna + back

C The meaning of dreaming Unenäod. Oleviku, mineviku ja tuleviku vormide kordamine. Omadussõna + eessõna.

Revise and Check 5& 6.

Õppe kogumaht on 45 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital