Inglise keel A2.1.

Õppetöö toimub A2.1 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 07.12.2021
TN 16.45-18.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File Elementary."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Lesson 8.

A murder story. Lihtminevik.

A house with a history. Kodu ja elamine. There is/there are. Some/any.

A night in a haunted hotel. There was/there were. Liikumist näitav eessõna.

Revise and Check 7&8

Lesson 9.

What I ate yesterday. Loendatav ja loendamatu nimisõna. A/an/some/any.

White gold. Toidunõud ja pakendid. How much/how many/ a lot of.

Quiz night. Omadussõna keskvõrre. .Arvsõna.

Praktiline kõnekeel. At a restaurant.

Lesson 10.

The most dangerous road. Paigad ja ehitised. Omadussõna ülivõrre.

**CouchSurf round the world! Puhkus. Going to – tulevik. Tuleviku ajamäärus.

What`s going to happen? Going to – ennustused ja oletused.

Revise and Check 9&10

Lesson 11.

First impression.Määrsõnad. Sõnarõhk.

What do you want to do? Tegusõna + to + infinitiiv.

Men, women and the internet. Artikli kasutamine.Praktiline kõnekeel. Going home.

Lesson 12.

**Raamatud ja filmid. Täisminevik.

I have never been there. Täisminevik või lihtminevik?

**The English File questionnaire. Kordamine. Küsimuste moodustamine.

Revise and Check 11&102

Õppe kogumaht on 75 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital