Hispaania keel A2.2 minirühm

Hispaania keele kursus A2.2 sobib neile, kes on juba jõudnud A2 tasemele. Õppetöö toimub A2.2 tasemel. Jätkajatele soodushind. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 21.12.2021
T 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Arsenii Zubkovskii

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 2"

Õppe sisu

  1. Tervis ja terviseprobleemid. Kehaosad. Sport. Enesetunne ja meeleolu. Soovituste andmine.
  2. Põnevad sündmused minevikust. Leiutised. Arvamused, seisukohad ja argumenteerimine.
  3. Ajaloo tähtsad sündmused. Anekdoodid ja legendid. Emotsioonide väljendamine.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital