Soome keel A2: A2.1 II osa

Oodatud A2.1 I osa lõpetanud ja ka kõik teised uued õppijad, kes on soome keele algteadmised omandanud ning soovivad oma keeleoskust edasi arendada.

Toimub
08.09 - 15.12.2021
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides.

A2.1 II osa teemad ja sõnavara:

  • Tähtpäevad ja pühad
  • Vaba aeg ja harrastused
  • Asjaajamine asutustes

Grammatika:

Minevikuvormid (lihtminevik, enneminevik, täisminevik), tegusõna rektsioonid, asesõnad ja käändsõnatüübid.

Õppematerjalid:

Peatükid 4-6 õpikust Suomen Mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Suomeksi

Teemat ja sanasto:

Juhlat ja tavat, vapaa-aika ja harrastukset, asiointi virastossa.

Kielioppi:

Imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, verbin rektio, pronominit ja sanatyypit.

A2 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

  • A2.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A2.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital