Jaapani keele algkursuse I osa

Kursus sobib neile, kes pole jaapani keelt varem õppinud.

Toimub
13.09 - 20.12.2021
E 17.00-18.30
Ülikooli tn 1, Tartu. Õppeklass 2
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Uku Lehesalu

Kursusel arendame kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine. Tutvume jaapani keele ja kultuuri eripäradega ning omandame grammatika ja sõnavara, et rääkida endast ja endaga seotud teemadel.

Õpime selgeks hiragana ja katakana silpkirjad ning mõned kanji’d. Õpime moodustama lihtsamaid lauseid ja sõnavorme ning teeme tutvust partiklite ja loenduritega.

Teemad:

  • Tervitamine
  • Enese tutvustamine
  • Minu pere ja kodu
  • Toidud ja joogid, lauakombed
  • Eelistuste väljendamine, ruumisuhted.

Õppematerjalid

Õpik „Marugoto“ ja õpetaja materjalid (töölehed, paljundused).

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara harjutada kirjutamist.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital