Eesti keel A2-taseme suhtluskursus, minirühm

Eesti keele A2-taseme kursusele on oodatud õppijad, kes oskavad eesti keelt vähemalt A1.2-tasemel.

Toimub
16.06 - 22.09.2021
EK 16.30-18.00
Ülikooli 1
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate vajadustega.

Teemad:

  • Viisakusväljendid
  • Enda ja teiste tutvustamine
  • Isikuandmete andmine ja küsimine
  • Elulugu
  • Haridus
  • Kodu ja kodukoht
  • Mina ja minu töö
  • Tasemele vastav grammatika.

Õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks

Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Руководство по самостоятельному изучению языка

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital