Inglise keele kursus Grammatika on lihtne!

Tead ingliskeelseid sõnu aga lauset kokku ei julge panna? Koolis sai õpitud küll, aga justkui ei mäleta enam midagi? Või oled iseõppija, kes vajab natuke tuge? See kursus sobibki neile, kes on varem õppinud inglise keelt, kuid soovivad nüüd grammatika põhitõed päris algusest tempokalt üle korrata.

Toimub
03.08 - 26.08.2021
TN 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
16 akad t
Hind
112 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Õppemeetodid

Kursuse pearõhk on grammatikateadmiste omandamisel ja õige grammatika kasutamisel. Teooriat praktiseeritakse tunnis nii kirjalike kui suuliste harjutuste kaudu. Paaris- ja grupitööd ning dialoogid toetavad igapäevastes suhtlussistuatsioonides vajaliku keele omandamist. Lisaks annavad kodutööd võimaluse tunnis õpitut kinnistada.

Õppesisu

  • nimisõna ainsus ja mitmus

  • artiklid a/an, the

  • oleviku, mineviku ja tuleviku väljendamine (ajavormid Present Simple, Present Continuous, Past Simple)

  • sõnajärg lauses

  • küsimuste moodustamine

  • eessõnad aja- ja kohamäärustes

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital