Rootsi keel A1.2 I osa

Oodatud on kursuse 0>A1.2 lõpetanud, aga ka kõik uued õppijad, kes on varem rootsi keelega veidi kokku puutunud.

Toimub
10.09 - 17.12.2021
R kell 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Kristiina Kisler

Põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Kursuse jooksul tehakse tavaliste kirjalike ülesannete kõrvalt läbi ka suulisi ülesandeid õpikust, omavahelisi dialooge, suhtlusmänge ja vestlusi õpetajaga. Lisaks pööratakse tähelepanu ka Rootsi kultuurile ja traditsioonidele.

Teemad:

  • Vaba aeg ja meelelahutus. Grammatilised oskused: sagedusmäärsõnad, omadussõnade kasutamine, tulevik ja lihtminevik.
  • Perekond ja sugulased, aastaajad. Grammatilised oskused: omastav ja osastav asesõna, omadussõnade kasutamine.
  • Ostlemine, riietus, värvid. Grammatilised oskused: nimisõna mitmuse määratud vorm, keskvõrre.

Õppematerjal:

Rivstart, På svenska + õpetaja koostatud materjalid.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

A1 tase omandatakse kolme kursuse läbimisel:

  • 0>A1.1 (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A1.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
  • A1.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital