Rootsi keel A2.2 II osa

Rootsi keele edasijõudnute kursusele oodatakse neid, kes on eelnevalt läbinud kursuse A2.2 I osa. Ootame liituma ka uusi õppijaid, kes on varem rootsi keelt õppinud.

Toimub
09.09 - 16.12.2021
N kell 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Kristiina Kisler

Rootsi keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad

  • Elu maal, kutse etikett. Grammatilised oskused: kõrvallaused, kaudne kõneviis, hüüatused.
  • Tüüpiline Rootsi, Rootsi kliima. Grammatilised oskused: enesekohased asesõnad.
  • Haridus ja tööelu. Grammatilised oskused: sidesõnad, kõrvallaused, tulevik.
  • Telefonikõne, igapäevane vestlus tööl, tehnika tööl. Grammatilised oskused: omadussõna määratud vorm

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Õppematerjalid

Rivstart A1+A2 õpik ja töövihik ning õpetaja koostatud materjalid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital