Inglise keel B1 II osa

Õppetöö toimub B1.2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
10.09 - 17.12.2021
R 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
236 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 160 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud nelja ossa. Antud kursus on B1 taseme teine osa ja sisaldab 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

LESSON 5

A Sporting superstitions

Do you like sport? Telling anecdotes. Past tenses: simple, continuous, perfect.

B Love at Exit 19Friends discussion. Radio discussion about Facebook. Usually and used to

Practical English: Old friends

LESSON 6

A Shot on location.

The cinema interview. Passives (all tenses).

B Judging by appearance.

The body. Social networking profile pictures. Modals might/ can`t/must.

Revise and Check 5 & 6.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital