Inglise keel B1.1

Õppetöö toimub B1.1 tasemel. Kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud ja neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 07.12.2021
TN 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on B1 taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Pre intermediate. (õppetükid 7-12 B1.1 tasemel)

Hind sisaldab originaalõpikut.

LESSON 7

A How to ….. Kohtumine ämma ja äiaga. Try to…, forget to …

B Being happy. Mis teeb sind õnnelikuks? Tegusõna + -ing.

C Learn a language in a month! Õpime võõrkeelt. Have to, don`t have to, must, mustn't; a bit, really, etc.

LESSON 8

A I don`t know what to do! Kui sul on probleem … Anname nõu. Should. Tegusõna get.

B If something can go wrong… Kui midagi läheb valesti. Tingimuslause if ….. will.

C You must be mine. Loeme lühijuttu. Omastavad asesõnad.

LESSON 9

What would you do? Mida sa teeksid kui ….? Tingimuslause if …. would. Sõnavara – loomad.

I`ve been afraid of it for years. Hirm ja foobiad. Present Perfect + for and since

Born to sing. Elulood. Lihtminevik või täisminevik?

LESSON 10

A The mothers of invention Leiutised. Grammatika - passiiv. Verbid invent, discover, etc

B Could do better. Kool, haridus, õppeained. Used to/ didn`t use to.

C Mr Indecisive. ma ei suuda otsustada. might. Sõnade tuletamine.

Revise and Check 9& 10.

LESSON 11

A Bad losers. Sort ja liikumine. Väljendame liikumist.

B Are you a morning person? Eluviis.

C What a coincidence! Juhused. _so/neither + abitegusõna.

Practical English: Time to go home.

LESSON 12

A Strange but true! Uudised. Grammatika – enneminevik had + III vorm

B Gossip is good for you. Kuulujutud. Kaudne kõne.

C The English File quiz. Kokkuvõte ja kordamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital