Individuaalõpe: 3D-modelleerimine ja visualiseerimine 50 tundi Uus! Veebis

Koolitusega taotletakse, et õppija arendab süsteemset ja ruumilist mõtlemist ning oskab oma ideid modelleerimistarkvara abil visualiseerida. Õpitakse eesmärgipäraselt kasutama vabavaralise Sketchup'i tööriistu, esitlusvõtteid, renderdustarkvaral luuakse fotorealistlikke pilte ning monteeritakse kokku video. Õppekava kohandatakse vastavalt õppija vajadustele.

Toimub
07.06 - 20.12.2021
kokkuleppel juhendajaga
Veebikeskkond Google Meet
Maht
50 akad t
Hind
1750 €
Koolitaja
Siim Soonsein

Sihtgrupp: erinevate valdkondade oskustöölised ning spetsialistid, loomevaldkonna inimesed, alustavad ettevõtjad. Kõik, kellel on tarvis oma ideid visualiseerida ning koostööpartneritele ja klientidele esitleda.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate siin.

Tööandjal on võimalus taotleda koolitustoetust töötaja informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks. Koolitustoetuse kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Koolituse teemad

 • 3D-modelleerimisest laiemalt: põgusalt ajaloost, mudelitüüpidest, esitustüüpidest, terminoloogiast, kujutavast geomeetriast.
 • Sketchup-i tutvustus, võimalused ja käivitamine. Mudeliga manipuleerimine. Lihtsate objektide modelleerimine.
 • Joonestamine pindadega, joontega. Ruumiliste kujundite loomise tööriistad. Mudeli redigeerimine ja abivahendite kasutamine.
 • Raster- ja vektorgraafika importimine.
 • Grupid ja komponendid.
 • Lõiked. Kihid. Stseenid.
 • Esitlusvahendid.
 • Muud tööriistad, nagu pindade omavaheline lõikamine, peegeldamine.
 • Keerulisemate mudelite optimeerimine ja struktureerimisvõtted.
 • Väljaprinditava eskiisi loomiseks vajalikud oskused
 • Renderdustarkvarade (edaspidi: RT) tutvustus, installeerimine, mudeliga manipuleerimine
 • Mudelite ettevalmistamine, import RT-sse
 • Tekstuurid, objektid, valgustus RT-s
 • Video monteerimine ja piltide eksport
 • Kursuse lõputööks on toodet või ehitist tutvustava video loomine.

Õppemeetodid

Valdavalt demonstratsioon ja praktikum. Töö käib videokõne vormis, üksteise ekraane jagades.

Koolituse maht

50 ak.tundi (auditoorne, üle veebi), 25 ak.tundi (iseseisev) Koolitus on jaotatud 90-minutilisteks kohtumisteks, mis toimuvad 1 - 2 korda nädalas 25-l korral, kogukestusega 4 - 7 kuud. Kohtumiste ajad (päev, kellaaeg) lepitakse osalejaga kokku.

Iseseisev töö

Peale igat kohtumist on soovitatav 1 ak.tunni mahus õppida iseseisvalt, et kinnistada omandatavaid teadmisi. Kui õppijal jääb mõni tunniülesanne pooleli, tuleb need iseseisvalt lõpetada ning esitada hiljemalt järgmisele koolituspäevale eelneval päeval, et tehtud tööd oleks võimalik tagasisidestada.

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on internetist allalaetavad ning edastatakse koolitusel osalejale e-postiga. Samuti saab pärast igat kohtumist osaleja ligipääsu salvestatud video-praktikumidele. Kasutatav tarkvara on vabavaraline.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital