Rootsi keel A2.2 I osa (veebis) Veebis

Rootsi keele kursus edasijõudnutele. Ootame liituma ka uusi õppijaid, kes on varem rootsi keelt õppinud.

Toimub
09.09 - 16.12.2021
N 19.00 - 20.30
Veebikeskkond Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

 • Suhted, arvutid, internet / Relationer, datorer, internet
 • Rootsi toit, restoranis söömine / Svensk mat, äta på restaurang
 • Töö, tööülesanded, töö otsimine / Arbete, arbetsuppgifter, söka jobb
 • Elukoht, mööbel / Boende, möbel
 • Tervis, kehaosad, arsti juures / Hälsa, kroppsdelar, hos läkaren

Grammatikateadmised:

 • Sidesõnad, nimisõna määramata ja määratud vormi kasutamine, sõnad ”ka” ja ”samuti mitte” kasutamine / Konjunktioner, användning av obestämd och bestämd form, användning av ord som ”också” och ”inte heller”

 • sõnade ”vähe” ja ”palju” kasutamine, kõrvallause, sõnade nagu ”istuma”, ”lamama” ja ”seisma” kasutamine ning sõnade ”uskuma” ja ”arvama” kasutamine / Användning av ord ”få”, ”lite”, ”mycket”, ”många”, bisats, användning av ord som ”sitter”, ”ligger” och ”står” och användning av ord ”tror” och ”tycker”.

 • Kohamäärused, ajamäärused / Adverb för position, tidsadverb.

 • Kaudne kõneviis, sidesõnad, hüüatus/ Indirekt tal, subjunktioner, utrop.

Kursuse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, sealhulgas 30 ak veebitundi ja 20 ak tundi iseseisvat tööd.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

A2 tase omandatakse nelja kursuse läbimisel:

 • A2.1 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.1 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.2 I osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)
 • A2.2 II osa (30 akad tundi + 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital