Individuaalõpe: arvuti abil joonestamine (CAD) Veebis

Koolitus põhineb pilvepõhise OnShape tasuta versioonil (vt onshape,com). OnShape on parameetrilisel modelleerimisel põhinev tarkvara, mille abil modelleerimine võib iseseisva õppimise korral tunduda keerukas, kuid mille abil on suhteliselt lihtne luua tehnilisi jooniseid.

Toimub
14.02 - 31.05.2022
enne esimest tundi lepime kokku toimumise aja
Google Meet
Maht
12 akad t
Hind
496 €
Koolitaja
Siim Soonsein

Koolitus toimub veebikeskkonnas Google Meet. Koolitaja saadab 15 minutit enne algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on hea internetiühendus (video striimimiseks). Soovitatav on mikrofoni olemasolu, (selle puudumisel saab heli ka nutitelefoni teel edastada); lisamonitori olemasolu (pole tingimata vajalik).

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Tarkvara kasutajateks on põhiliselt tootearendajad, insenerid, ja seda juba viimased 20 aastat. Selle kasutajaliides on üsna sarnane SolidWorks-tarkvarale (sarnased programmid veel: Solid Edge ,Investor, ka fusion 360 jne). Koolituse käigus õpitakse looma 3D-mudeleid, omandatakse algteadmised tehnilisest joonestamisest ning loodud 3D-mudelite põhjal ka ise jooniseid looma

Sihtgrupp: kes oma töös vajavad arvuti abil erinevate toodete, hoonete, masinate jne kujundamist, loomist, kavandamist.

Teemad

1. õppepäev (2 ak.tundi)

 • Osaleja vajaduste kaardistamine.
 • Sissejuhatus. Kasutajaks registreerimine. Tarkvara käivitamine ja kasutajaliides. Riistvara kasutamine (manipuleerimine hiirega, lihtsamad tööriistad)
 • Põhitööriistad. Tasapinnad, eskiisid, 3D-tööriistad. Omaduste puu.
 • Iseseisev töö: esimese tunni teemade kinnistamine

2 õppepäev (2 ak.tundi)

 • Põhitööriistad. Eskiis. Relatsioonid. 2D põhitööriistad. Extrude.Revolve.-Sweep.-Loft. Redigeerimistööriistad. Fillet.Chamfer.Draft.Rib.Shell.Hole.Mustrid (Patterns).
 • Iseseisev töö: teise õppepäeva teemade kinnistamine

3. õppepäev (2 ak.tundi)

 • Joonise vormistamine. Teooria ja praktika. Joonisepõhi. Kujutamise võtted. Põhivaated: lisavaade, lõige, väljatoodud element, katkestus. Mõõtmestamine. Joon- ja nurgamõõtmed, avade, kaarte mõõtmestamine, ühis-nullpunkt.
 • Iseseisev töö: kolmanda õppepäeva teemade kinnistamine

4. õppepäev (2 ak.tundi)

 • Mõõtmete tolerantsid. Nimimõõt. Vähim/suurim piirmõõt. Ülemine/alumine hälve. Tolerants. Tolerantsitabelid. Mõõtahel.
 • Joonise valmistamine 1. Teooria ja praktika. Joonise valmistamine lähtudes tolerantsidest. Erinavate detailitüüpide joonised lähtuvalt valmistamisviisist (freesimine, treimine, lehtmetall, profiilmaterjalid, valmistamine toorikust või ostutootest)
 • Iseseisev töö: neljanda õppepäeva teemade kinnistamine

5. õppepäev (2 ak.tundi)

 • Joonise valmistamine 2. Teooria ja praktika.
 • Iseseisev töö: viienda õppepäeva teemade kinnistamine

6. õppepäev (2 ak.tundi)

 • Koostu mudel. Joonisetüübid: Koostu joonis. Detailide koostamine. Vabadusastmed.
 • Kokkuvõtted.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab maht-modelleerimise ja jooniste loomise algtõed arvuti-tarkvara abil.

Koolituse sisu toetab osalejate omavahelist suhtlust ja koostööd, avastus- ja vajaduspõhist õpet, aitab arendada info otsimise ja probleemide lahendamise oskust. Juhendaja suunab töötavate lahendusteni, annab nõu vastavalt hetke- ja tulevikuvajadustele, toetab osaleja iseseisvuse saavutamist programmi kasutamisel. Koolitus lõpeb individuaalse hindamisega läbi arutelu ja kirjaliku tagasiside.

Koolitusel osaleja kasutab enda arvuti (kindlasti koos arvutihiirega), kasuks tuleb inglise keele oskus.

Õppe kogumaht on 20 tundi, millest iseseisvat tööd 8 tundi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital