Eesti keel algajatele 0 > A1.1 minirühm

Eesti keele kursus eesti keele baasil. Õpime võimalusel klassis ja vajadusel veebis. Õpe toimub minirühmas.

Toimub
25.05 - 07.09.2021
TN 17.30-19.00
Ülikooli 1, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Terje Eha

Eesti keele õpe viiakse läbi eesti keeles. Tundides kasutatakse aktiivõppevõtteid ja kommunikatiivset metoodikat selle kõige laiemas mõttes. Enim pööratakse tähelepanu kuulamis- ja kõneoskuse arendamisele, et õppijal oleks julgus suhtlussituatsioonis vähest õpitud keelepagasit kasutada. Grammatika omandatakse kontekstis ja suhtluseesmärgist lähtuvalt, rohkelt analoogiat kasutades. Õppijaid julgustatakse kasutama olemasolevat keelekeskkonda: suhtlus töökaaslaste ja pereliikmetega, lihtsamate fraaside kasutamine teeninduses, kirjutatud keelekeskkonna märkamine.

Eesti keele koolituse teemad

 • Tere! Meeldiv tutvuda!
 • Mis keelt sa räägid?
 • Kus sa elad? Numbrid
 • Üks ja mitu. Värvid
 • Kuhu sa lähed? Kellaaeg ja nädalapäevad
 • Aastaajad. Reisime!
 • Pere ja kodu

Grammatika

 • Verbi pööramine olevikus
 • Kohakäänded
 • Kolm vormi: ainsuse nimetav, omastav ja osastav kääne
 • Mitmuse nimetav kääne
 • Ainsuse kaasaütlev
 • Ma- ja ta-tegevusnimi

Õppematerjalid

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus
 • Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele. Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Iduleht, Tallinn, 2015. (õppematerjal sobib kasutamiseks A1-tasemel)
 • Keeleklikk https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks / Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital