Inglise keele vestluskursus A2+

Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2 tasemele, kuid kes soovivad arendada eelkõige oma rääkimis- ja kuulamisoskust.

Toimub
13.09 - 20.12.2021
E 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
180 €
Koolitaja
Juta Hennoste

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse eelkõige rääkimis- ja kuulamisoskust. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2+."

Õppe sisu

Huvitavad, inspireerivad ja kaasaegsed teemad õpikust "Roadmap A2+", Tunnis korratakse vana ja õpitakse uut teemakohast sõnavara ja pööratakse tähelepanu õigele väljendusviisile ja lauseehitusele, et tulla toime erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides. Samuti on olulisel kohal kuulamisoskuse arendamine.

Õppe kogumaht on 45 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või valmistada ette suulisi ülesandeid. .

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital