Soome keele kevadine lühikursus algajatele

Tule soome keele kevadisele lühikoolitusele - saad suvel juba suhelda! Õpe toimub minirühmas. Võimalusel õpime klassis, vajadusel veebis.

Toimub
19.05 - 21.06.2021
EK 17.30-19.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
178 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Soome keele kevadisel lühikoolitusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest, oma perest ja kodust rääkimine, isikuandmed
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine

Sõnavara:

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, toiduained, omadussõnad

Keeleteadmised:

tegusõna pööramine olevikus, vokaalharmoonia, küsimused, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-4 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 30 tundi (sh 20 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital