Kreeka keel algajale 0-A1.1

Kreeka keele ja kultuuri kursus neile, kes ei ole kreeka keelt varem õppinud. Alustame keeleõppimist nullist ning räägime kreeklaste kultuurist, kommetest ja eluolust.

Toimub
28.10 - 17.02.2022
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Vaike Liivamäe

A1 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset tööd ja 60 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Iga osa sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A1 taseme I osa. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Kursuse kirjeldus

Kursusel on suurim rõhk suulisel suhtlusel, kuid õpitakse selgeks ka kreeka keele tähestik, mis võimaldab lugeda ja kirjutada lihtsamaid tekste. Kursus on oma sisult eelkõige reisisuunaga, st käsitletakse kõiki kõige tähtsamaid reisimisega seonduvaid teemasid ja sõnavara.

Kursuse sisu

1.Õppida tundma kreeka keele tähestikku, saada algtasemel selgeks kreeka keeles lugemine, kirjutamine ja rääkimine.

2.Tüüpiliste igapäevaste teemadega seotud sõnavara ja grammatika (tervitused, vabandused, tutvumine, poeskäik, kohtumised, söök-jook, kohad, esemed, olevik/minevik/tulevik, partiklid, tegusõnad, omadussõnad, numbrid, ajaga seotud sõnavara)

3.Lisaks keeleõppele tutvutakse ka Kreeka kultuuri ja eluoluga.

Vestlusteemad

• Tervitamine, vabandamine ja tänamine

• Enese tutvustamine (päritolu, vanus, elukoht jmt)

• Nädalapäevad, kuud, numbrid, aasta- ja kellaajad

• Liiklemine (teejuhiste küsimine, bussi- ja rongipiletite ostmine, info küsimine)

• Majutusega seonduv (hotellitoa broneerimine jms)

• Kohvikus ja restoranis info küsimine ja tellimine

• Poes ja turul ostlemine

• Puhkus (rannas käimine jne).

Kreeka on väga mitmekesine maa ning eri piirkonnad erinevad üksteisest nii looduse poolest kui ka mõnevõrra kommete poolest (nt mustamerekreeklastel on oma kultuur suuresti jne). Kõigest sellest räägime juba kursusel! Loodan Teiega kohtuda! Τα λέμε!

Õppematerjalid

•Õpik: Αρβανιτάκη, Φ., Αρβανιτάκης, K. (2011). „Επικοινωνήστε Ελληνικά“ Deltos Publishing •Õpetaja materjalid (töölehed, paljundused)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital