Vene keel veidi oskajale A1.2: minirühm (ZOOM) Veebis

Kursusele on oodatud kõik, kes on vene keelt veidi õppinud või kes tahavad kunagi omandatut uuesti meelde tuletada, et keelt edasi õppima ja kasutama hakata. Kursusel korratakse üle baasteadmised, sõnavara järk-jägult laiendades. Kursus toimub veebikeskkonnas ZOOM.

Toimub
20.04 - 06.07.2021
T 17.15-18.45
ZOOM
Maht
24 akad t
Hind
238 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad ja keeleteadmised:

  1. Elulugu. Автобиография. / Isikulised asesõnad. Tegusõnade pööramine. Arvsõnad. Личные местоимения. Спряжение глаголов. Числительные.

  2. Perekond ja vabaeg. Семья и свободное время. / Lauseehitus "Mul on". Omastavad asesõnad. Nimisõnade akusatiiv. Eritegusõnade pööramine. Конструкция «У меня есть». Притяжательные местоимения. Винительный падеж существительных. Спряжение особых глаголов с суффиксами -ова- -ева-, -л-.

  3. Elukoht ja kontor. Место жительства и офис. / Prepositsiooni kääne. Omadussõnad. Määrsõnad. Предложный падеж. Прилагательные. Наречия.

  4. Poes ja restoranis. В магазине и ресторане. / Genitiiv kääne. Instrumentaal kääne. Minevik. Родительный падеж. Творительный падеж. Прошедшее время.

Õppematerjalid:

• Dolmatova O., Novacav E. «Тока Ру А1», 2017 • YouLang õppematerjalid • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 24 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital