Inglise keele algtase A1: Algtase III osa

Inglise keele algkursus A1 (Beginner A1). Kursus sobib neile, kellel on algteadmised juba olemas. Lisatunnid algtaseme II osale, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursus kinnistab A1 taset ja valmistab ette elementaartasemele edasiminekuks.

Toimub
15.04 - 20.05.2021
N 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
12 akad t
Hind
72 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut

Õppe sisu

Unit 13 Here and now

• Riided ja värvid. • Mis juhtus? • Kestev olevik.

Unit 14 Itś time to go.

• Tulevikuplaanid • Tähtsad sündmused elus. • Grammatika kordamine. • Sõnavara kordamine.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 24 tundi (sh 16 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

  • Järgime hajutamise nõuet;
  • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruume;
  • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital