Estonian A1.1>A1.2 minigroup

Estonian course at elementary level A1.2 is suitable for people who have studied Estonian for one semester (30-60 hours).

Toimub
25.02 - 03.06.2021
Thu 17.15-18.45
Ülikooli 1
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Terje Eha

Teemad:

 1. Pere ja kodu
 2. Huvid ja hobid
 3. Hommikul kodus
 4. Töö ja haridus
 5. Lähme poodi
 6. Kohvikus

Grammatikateemad:

Ma- ja da-tegevusnimi; ees- ja tagasõnad; ainsuse ja mitmuse osastav; asesõna osastav; kohakäänded; saav, olev, ilma- ja kaasaütlev; omadussõna võrdlusastmed; lihtminevik.

Topics

 1. Family and home
 2. Interests and hobbies
 3. In the morning at home
 4. Work and education
 5. Let's go to the store
 6. In the café

Grammar

Ma- and da-infinitive. Prepositions and Postpositions. Partitive Singular and Plural. Personal pronouns: Partitiv. Locative Cases. Translative, Essive, Abessiv, Comitativ. Adjective: degrees of comparison. Imperfect.

ÕppematerjalidPesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdfРуководство по самостоятельному изучению языкаhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital