Eesti viipekeel algajatele 0>A1.1

Kursus annab sissejuhatuse eesti viipekeelde ja loob eeldused lihtsamates igapäevasituatsioonides toimetulekuks. Eelteadmisi eesti viipekeelest ei eeldata.

Toimub
29.09 - 08.12.2021
EK 17.00 - 18.30
Vaksali 7
Maht
42 akad t
Hind
324 €
Koolitaja
Jari Pärgma

Sissejuhatavas kursuses antakse teoreetiline ülevaade eesti viipekeele olemusest ja viipekeelsete kurtide kogukonnast. Praktilises osas käsitletakse igapäevaelu puudutavat viipevara, harjutatakse mõistmist, viibete ja sõrmendite kasutamist erinevates suhtlussituatsioonides. Sellel kursusel pannakse rohkem rõhku arusaamisele, viipevara omandamisele. Saavutatav tase on A1.1.

Interaktiivne õpe sisaldab praktikume, arutelusid, rühmatöid, harjutusi ja analüüse. Õppetöös kasutatakse audio-visuaalset materjali.

Teemad

  • Sissejuhatus eesti viipekeelsete kurtide kultuuri ja eesti viipekeelde
  • Kohtumine
  • Inimesed
  • Perekond
  • Kodu
  • Hobid
  • Ametid
  • Asutused
  • Lähiümbrus
  • Liiklus

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 78 tundi (sh 42 tundi auditoorset tööd ja 36 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisvaks tööks on koduste ülesannete täitmine ning suulise ettekande vormistamine.

Koolitaja

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital