Rootsi keel A2.2 minirühm

Rootsi keele kursus edasijõudnutele.

Toimub
04.02 - 13.05.2021
N 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Suhted, arvutid, internet / Relationer, datorer, internet
  • Rootsi toit, restoranis söömine / Svensk mat, äta på restaurang
  • Töö, tööülesanded, töö otsimine / Arbete, arbetsuppgifter, söka jobb
  • Elu maal, kutse, etikett / Liv på landet, bjudning, etikett
  • Rohkem rootsi elustiilist ja traditsioonidest / Lite mer om svensk livsstil och traditioner.

Grammatikateadmised:

  • Sidesõnad, nimisõna määramata ja määratud vormi kasutamine, sõnad ”ka” ja ”samuti mitte” kasutamine / Konjunktioner, användning av obestämd och bestämd form, användning av ord som ”också” och ”inte heller”

  • sõnade ”vähe” ja ”palju” kasutamine, kõrvallause, sõnade nagu ”istuma”, ”lamama” ja ”seisma” kasutamine ning sõnade ”uskuma” ja ”arvama” kasutamine / Användning av ord ”få”, ”lite”, ”mycket”, ”många”, bisats, användning av ord som ”sitter”, ”ligger” och ”står” och användning av ord ”tror” och ”tycker”.

  • Kohamäärused, ajamäärused / Adverb för position, tidsadverb.

  • Kaudne kõneviis, sidesõnad, hüüatus/ Indirekt tal, subjunktioner, utrop.

Kursuse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, sealhulgas 30 ak tundi auditoorset tööd ja 20 ak tundi iseseisvat tööd.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga