Rootsi keel A2.1 minirühm

Rootsi keele kursus edasijõudnutele.

Toimub
04.02 - 13.05.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Marite Sild

Rootsi keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

 • Turism, ilm, kuupäevad ja aja planeerimine / Turism, väder, datum och planering
 • Reisi ja aja planeerimine / Planera en resa och tid.
 • Meili kirjutamine / Att skriva ett mejl.
 • Grammatika: täisminevik, järgarvud, abitegusõnad / Presens perfekt, ordningstal, hjälpverb.
 • Suhtlemine, tee kirjeldused, transport / Kommunikation, vägbeskrivningar, transport
 • Tee andmine ja küsimine, transporti puudutava informatisooni küsimine / Ge och fråga vägbeskrivningar, fråga om information som gäller transport.
 • Sõnumite kirjutamine / Att skriva ett SMS.
 • Grammatika: Verb ”minema” ja ”sõitma”, ajamäärused / verb ”gå” och ”åk”, tidsprepositioner.
 • Rootsi / Sverige
 • Faktid Rootsi kohta, geograafia / Fakta om Sverige, geografi.
 • Tabelite ja diagrammide lugemine /Läsa tabeller och diagram.

Kursuse kogumaht on 50 akadeemilist tundi, sealhulgas 30 ak tundi auditoorset tööd ja 20 ak tundi iseseisvat tööd.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga