Prantsuse keel algajatele: A1

Kursus sobib inimesele, kes on varem prantsuse keelt natuke õppinud. Õppetöö toimub A1 tasemel. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
26.01 - 11.05.2021
T 17.00-18.30
Vanemuise 35
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Merike Trubert

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjalid

Kursuse põhiõpikuks on "Bonjour Paris! Prantsuse keele õpik algajatele ja taasalustajatele". Lisaks sõnavara õpiku juurde kuuluvast töövihikust. Illustratiivseks lisamaterjaliks on õpetaja isiklikud reisifotod. Kasutatakse muusikavideosid ja videomaterjale CD ja DVD-plaatidelt. Erinevad internetilingid aitavad harjutada iseseisvalt hääldust ja sõnavara.

Teemad: Toad ja sisustuselemendid. Toidud ja joogid, söögikorrad ja toiduga seotud sõnavara. Dialoogid poes, restoranis ja kohvikus. Kehaosad, välimuse kirjeldamine ja iseloomuomadused. Terviseprobleemid. Riietusesemed ja jalanõud.

Grammatika: Omadussõnade asend lauses, omadussõnade meessoo ja naissoo vormid ning mitmus. Asukohta kirjeldavad eessõnad. Tegusõnade pööramine. Käsklused ja keelud. Ajavormid : lähiminevik, kestev olevik ja lähitulevik.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga