Läti keel veidi oskajale A1.2 II semester minirühm

Läti keele algkursus veidi oskajale A1.1>A1.2

Toimub
05.02 - 14.05.2021
R 17-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursus baseerub õpikul: "Latviešu valoda" Ilze Zagorska.

Teemad:

  • pere,
  • kodu ja mööbliesemed,
  • kellaaeg, ja kuupäev, nädalapäevad,
  • ametid,
  • toiduained, poeskäik, väljas söömine,
  • linnas orienteerumine ja tee küsimine,
  • hobid.

Grammatika: käänamine akusatiivis ja daativis, eessõnad genitiivi, akusatiivi ja daativiga. Tegusõnad: pöördkonnad, olevik, minevik ja tulevik, käskiv kõneviis. Arvsõnad, ühildumine nimi- ja omadussõnaga.

Hääldus: e hääldusreeglid; erinevad kuulamis- ja hääldusharjutused.

Õppe kogumaht

on 50 akadeemilist tundi (sealhulgas 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd.)

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga