Läti keele algkursus 0 > A1.1 minirühm

Läti keele ja kultuuri algkursus kõikidele huvilistele.

Toimub
04.02 - 13.05.2021
N 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Aive Mandel

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Viisakusfraasid, tutvumine
  • Enda iseloomustamine
  • Ametid
  • Riigid, rahvused ja keeled

Keeleteadmised:

  • Tähestik, hääldusreeglid, isikunimede lätistamine
  • Nimisõnad ja omadussõnad: sugu, käändkonnad, ainsus ja mitmus, nominatiiv, lokatiiv
  • Isikulised asesõnad
  • Küsisõnad
  • Tegusõnad: ebareeglipärane tegusõna „olema“ (būt), teine pöördkond, pööramine olevikus, eitus

Õppematerjalid:

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga