Itaalia keel madalamale kesktasemele: A2

Õppetöö toimub A2 tasemel. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
25.01 - 03.05.2021
E 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimine, lugemine, kuulamine ja kirjutamine.

Õppe sisu

Kursusel kasutatakse õpikut „Nuovo Espresso 2”

Teemad:

  • A tavola (toidud, maitsed)
  • Come va? (tervis, arsti juures)
  • Parlare del futuro (tulevikuplaanid)
  • Colpo di fulmine

Grammatika teemad:

  • imperativo (Lei, voi)
  • imperativo negativo (tu, Lei, voi)
  • il futuro semplice
  • il periodo ipotetico (se + presente o futuro)
  • mentre/durante, stare per + infinito
  • il passato prossimo dei verbi modali.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga