Inglise keele kõrgem kesktase B2: Vocabulary course ‘English with TED Talks’ minirühm

Minirühm 3-5 inimest. Sihtgrupp: neile, kel soov laiendada eelkõige oma sõnavara keskkooli lõpu tasemele B2 (independent user) ja kellel keeletesti skoor on ≥ 30. Et ühtlasi head emakeelt säilitada, on kursusel oma e-sõnastik, milles ka eestikeelseid vasteid. Kursus kuulub sarja „English for Professional Development”.

Toimub
22.01 - 07.05.2021
R 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
35 akad t
Hind
315 €
Koolitaja
Terje Keldoja

Õppematerjal:

Kursuse õpik KeyNote sai 2016. a. auhinna innovatiivsuse eest, sest esmakordselt on keeleõpiku aluseks võetud populaarsed ingliskeelsed nn TED Talks videod, milles karismaatilised kõnelejad esitavad suurele auditooriumile oma intrigeerivaid ideid.

Õppematerjal sisaldab:

 1. õpik Keynote Upper Intermediate + õpiku töölehed & testid + Keynote website
 2. õpetaja koostatud õppematerjal: (1) ligipääs kursuse e-sõnastikule & ülesannetele, (2) 15 tunni blogid, (3) töölehed „4 Tools for Fluency”, (4) 6 kordamist äpiga Kahoot
 3. veebisõnastikud https://www.lexico.com/en, http://www.freecollocation.com/

Õppe sisu:

 1. Kuulamisülesanded: 6 TED Talk videot, milles erineva keeletaustaga kõnelejad (6 TED Talks by both native & non-native speakers) & audioülesanded (audio Tasks)
 2. Rääkimisülesanded 1: avaliku esinemise nipid (Tricks of Public Speaking)
 3. Rääkimisülesanded 2: intrigeerivate infopiltide ja tekstide kommenteerimine (intriguing infographics & texts for Speaking Tasks)
 4. Rääkimisülesanded 3: oma arvamuse väljendamine (Tasks for Critical thinking)
 5. Rääkimisülesanded 4: ladusa suhtluse võtted 1-4 :(4 Tools for Fluency, incl RASA)
 6. Sõnavaraharjutused, sh video- ja Quizlet-harjutused (Vocabulary Tasks, incl video & Quizlet Tasks)
 7. Kirjutamine 1: nn 6-minuti kirjutamine 1-3 (6-minute Writing Challenge 1-3)
 8. Kirjutamine 2: e-ametikiri semi-formal stiilis, sh negatiivse & positiivse tagasiside andmine (Writing for Business in semi-formal style, incl Positive/negative feedback)
 9. Kordamine: õpiku testidega 1-3 & äpiga Kahoot 1-6
 10. E-õpe: (1) sõnavara & harjutused kursuse e-sõnastikus äpiga Quizlet (Vocabulary & Tasks on Quizlet), (2) 15 tunni blogid (follow-up blogs of in-Class conversations), (3) kordamine äpiga Kahoot (Challenges on Kahoot app), (4) personaalne tagasiside 3 kirjutamisülesandele (personal e-feedback on 3 Writing Tasks)

Õppetöö kogumaht: 35 tundi (30 ak tundi klassis + 5 e-õpet) + 10 ak tundi iseseisvalt

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga