Inglise keele vestluskursus: B1-B2 vestluskursus „English with TED Talks” minirühm

Sihtgrupp: neile, kes tahavad harjutada vabas vormis rääkimist tasemel B1 ja kel soov liikuda edasi keskkooli lõpu taseme B2 suunas ja kelle keeletesti skoor ≥ 25. Kursus kuulub sarja „English for Professional Development”.

Toimub
21.01 - 25.03.2021
N 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
20 akad t
Hind
180 €
Koolitaja
Terje Keldoja

Õppe sisu:

Kursuse aluseks on võetud üleilmselt populaarsed ingliskeelsed nn TED Talks videod, milles karismaatilised kõnelejad esitavad suurele auditooriumile oma intrigeerivaid ideid.

  1. Rääkimine TED Talks video teemadel (Critical thinking with TED Talks: sharing personal experience)

  2. Ladusa suhtluse harjutused 1-4 (4 Tools for Fluency, incl Small Talk and RASA skills)

  3. Avaliku esinemise nipid (Tricks of Public Speaking)

  4. E-õpe: (1) kursuse e-sõnastik äpiga Quizlet (Vocabulary on Quizlet), (2) 9 vestlustunni blogid (follow-up blogs of in-Class conversations)_, (3) kordamisülesanded äpiga Kahoot (3) Challenges on Kahoot)

Õppetöö kogumaht: 20 tundi (18 ak tundi klassis + 2 e-õpet) + 5 ak tundi iseseisvalt

Õppematerjal:

  1. 6 videot, mis valime TED Talk kodulehelt, nt The surprising habits of original thinkers

  2. õpetaja koostatud materjal: (1) ligipääs kursuse e-sõnastikule,(2) 9 vestlustunni blogid, (3) tunni töölehed, sh „4 Tools for Fluency“ ja „RASA skills”, (4) 3 kordamisülesannet äpiga Kahoot

  3. veebisõnastikud https://www.lexico.com/en, http://www.freecollocation.com/

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga