Hispaania keel algajatele: 0>A1.1 minirühm (Zoom) Veebis

Liitu meiega ja õpi hispaania keelt ¡aprende español! Õpi keelt, mis avab sulle uksed helgesse, sooja ja külalislahkesse kultuuriruumi! Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
03.02 - 19.05.2021
K 17.30-19.00
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Valentin David Pinar Madrid

Hispaania keele algkursusel ei õpita ainult keelt, vaid tutvutakse ka kultuuri ja kommetega. Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Kursusel kasutatakse õpikut "Aula Internacional 1"

Teemad

  1. Las personas: isikuandmed ja enda tutvustamine
  2. Qué quiero hacer: vaba aeg, keeled, oma plaanidest rääkimine
  3. ¿Dónde estamos?: kohtade kirjeldamine, ilm ja loodus
  4. De compras: poes käimine, riideesemed, hinna küsimine, oma eelistustest rääkimine

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga