Eesti keel A2.2 II osa

Kursusele on oodatud õppijad, kes oskavad eesti keelt vähemalt A1.2-tasemel.

Toimub
01.02 - 12.04.2021
EK 19.00-20.30
Ülikooli 1
Maht
40 akad t
Hind
260 €
Koolitaja
Linda Palts

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad. The Main Topics

  1. Milline ilm täna on? – What’s the weather like?
  2. Pühad ja tähtpäevad – Holidays and anniversaries
  3. Sõprus on väärt rohkem kui raha - Friendship is worth more than money
  4. Töö ja õppimine - Work and studying

Grammatikateemad. Grammar topics

The Singular Partitive Case. The Local Cases. The Singular Translative Case. The Plural Nominative Case. The Plural Genitive Case. The ma- and da-infinitive. The Conditional Mood Present tense. The Imperative Mood. The Past Simple. The Adverbs.

Õppematerjal

Õppematerjal on õpetaja koostatud.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 65 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga