Soome keel A2.1 minirühm

Kursus sobib neile, kes on soome keelt varem õppinud ja omandanud algteadmised. Kursusel arendatakse soome keele oskust A2.1 tasemel.

Toimub
10.02 - 26.05.2021
K 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides. Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele • oskab rääkida iseendast, oma perest ja tööst • oskab kirjeldada oma kodu ja argipäeva • tunneb vajalikku sõnavara, et suhelda kaupluses, hotellis ja restoranis • oskab pöörata tegusõnu oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu) • oskab käänata nimisõnu (talo, talon, taloa, taloon, talossa, talosta) • tunneb tegusõnade astmevaheldust (annan, hän antaa)

Kursuse teemad ja sõnavara:

  • Vapaa-aika ja harrastukset - Vabaaeg ja harrastused
  • Luonto ja matkustaminen - Loodus ja reisimine
  • Terveys - Tervis

Keeleteadmised:

  • Lihminevik (söin, en syönyt)
  • Umbisikuline tegumood kirja- ja kõnekeeles (mennään)
  • Käändsõnatüübid ja astmevaheldus käändsõnades
  • Täis- ja osasihitis (syön omenan, syön omenaa)
  • Sidesõnad ja liitlaused

Õppematerjalid:

Suomen mestari 2 (peatükid 1-3)

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital