Soome keel algajatele 0>A1.1 minirühm

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Toimub
02.02 - 11.05.2021
T 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid
  • Enesest, oma perest ja kodust rääkimine
  • Aja väljendamine
  • Hinna küsimine ja ostmine
  • Abi küsimine
  • isikuandmed

Sõnavara:

Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, ajaväljendid (kellaajad, ööpäev, nädalapäevad, aastaajad, kuud), ilm, pere ja sugulased, vabaaeg, toiduained, omadussõnad, eksitussõnad.

Grammatika:

olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, mitmus, omastav ja osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid

Peatükid 1-6 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga