Inglise keele kõrgem kesktase B2

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
21.01 - 29.04.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate". Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 4.

A Eco-guilt. The environment and the weather. Future forms.

B Are you a risk taker? Expressions with take. Conditionals.

Revise & Check.

LESSON 5.

A The survivors`club. Feelings. Unreal conditionals.

B It drives me mad. Expressing feelings.

Colloquial English. Talking about waste. Recycling.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital