Inglise keele vestluskursus: B2 minirühm Uus!

Minirühmas on 3-5 inimest. Õppetöö toimub B2 tasemel. Kursuse eesmärgiks on rääkimisoskuse ja soravuse arendamine.

Toimub
18.01 - 24.03.2021
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
340 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Kursuse põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate". Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 1.

A Questions and answers. Question formation. Working out meaning from the context.

B Do you believe it? True stories. Comparatives. Compound adjectives.

C Talking about interviews.

LESSON 2.

A Call the doctor? Illnesses and injuries. Present Perfect.

B Older and wiser? People and age. Clothes and fashion. Adjective order. Adjectives as nouns.

C Revision and Check 1-2.

LESSON 3.

A The truth about air travel. Air travel. Tenses.

B Incredibly short stories. Adverbs.

C Talking about children`s books.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, teha grammatikaharjutusi. Erinevad testid aitavad jälgida oma keeleoskuse arengut.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga