Inglise keele kesktase B1: grupp 5

Jätkukursus. Oodatud on ka kõik uued huvilised. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
19.01 - 04.05.2021
T 17.00-18.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 7. Must See.

Televisioon ja meelelehutus. Uudised. Umbisikuline tegumood. ed ja Ing lõpulised omadussõnad.

LESSON 8. Social Life.

Tavad, harjumised ja käitumisnormid. Viisakusväljendid pöördumisel.

LESSON 9.Stuff!Kuidas masinad töötavad? Vahendid, milleta ma ei suuda elada. Tarbijad. Määrsõna. Sõnarõhk liitsõnas.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi. Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom aitavab tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga