Inglise keele kesktase B1: grupp 3

Jätkukursus. Oodatud on ka kõik uued huvilised. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
20.01 - 21.04.2021
KR 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal:

"Cutting Edge. Intermediate."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 8. Social Life.

Tavad, harjumised ja käitumisnormid. Viisakusväljendid pöördumisel.

LESSON 9. Stuff!

Kuidas masinad töötavad? Vahendid, milleta ma ei suuda elada. Tarbijad. Määrsõna. Sõnarõhk liitsõnas.

LESSON 10.Society and Change.

Ühiskond ja sotsiaalsed probleemid. Arvud ja statistika. Meie tulevik. Oletused ja ennustused.

LESSON 11.Rules.Kuritegu ja karistus. Tülikad reeglid. Kohustus ja luba – olevik ja minevik. Arvamuse avaldamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga