Inglise keele kesktase B1: grupp 6

Jätkukursus. Ka kõik uued õpilased on oodatud. Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
18.01 - 14.04.2021
EK 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
295 €
Koolitaja
Meeli Tonka

Õppematerjal

New Headway Intermediate" 4th Edition

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Õppe sisu

Unit 11 Seeing is believing

• The adventure of Sherlock Holmes. Evidence and crime. • Expressing attitude. • Modals of probability; phrasal verbs with out and up. • Informal letter.

Unit 12 Telling it how it is.

• People who changed the world. What the papers say. Clichès. • Reported speech; tenses. • A thank-you email.

B1 taseme sõnavara ja grammatika kordamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga