Inglise keele kesktase B1: grupp 2 (klass+Skype)

Õppetöö toimub B1 tasemel. Kursus sobib neile, kes meie kodulehel olevat B1-B2 keeletesti tehes said 16-35 punkti. Õppe kogumaht on 60 tundi: 21 tundi klassis + 21 tundi Skype`s + 18 tundi iseseisvat tööd. Klassitunnid toimuvad: 16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3 ja 24.4. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub kogu õpe veebis. Jätkajatele soodushind.

Toimub
16.01 - 24.04.2021
L 10.00-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
42 akad t
Hind
248 €
Koolitaja
Piret Kivi

Õppematerjal

New Headway Intermediate" 4th Edition

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Õppe sisu

Unit 6. What matters to me.

• People, places and things important to me. Kitchen – the art of the home. My closest relative. • In a department store. Describing things. • Information questions; relative pronouns (who, that, which); participles (verb + ing )

Unit 7. Passion and fashion.

• My passion. Popular things. • Likes and dislikes. Describing a person. • Present perfect; passive; time expressions.

Unit 8. No fear!

• Fears and dangers of travelling. • “Body language”; numbers in travel context. • Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive); adjective + infinitive.

Unit 9. It depends how you look at it.

• Bullying and crime. Burglary. Dealing with money. • Words with similar meaning. • Conditionals

Unit 10. All things high tech.

• Architecture old and new. A famous town or city. The Internet. Websites you like. • Compound nouns. Describing appearance. • Noun phrases; articles; possessives.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga