Klaveriõpe: Rein Bleive individuaaltunnid

Klaveriõpe algajatele ja edasijõudnutele, improviseerimise algõpetus. Arendatakse õppija muusikalist kuulmist, loovust, täpsust, kunstilis-muusikalist eneseväljendusoskust ja koostöövalmidust. Õppekava ülesanne on anda klaveriõppe põhiteadmisi ja oskusi, üldmuusikalisi teadmisi, tutvustada klaveriloomingut ja muusikateooria-harmoonia aluseid.

Toimub
11.01 - 31.05.2021
Individuaaltunnid algajatele ja edasijõudnutele. Toimumisaeg kokkuleppel juhendajaga. Ühe akadeemilise tunni hind 24 eurot
.
Maht
5 akad t
Hind
120 €
Koolitaja
Rein Bleive

Registreerumine individuaaltundidesse on võimalik kogu semestri vältel, vabade õppekohtade olemasolul. Tunnid toimuvad juhendajale ja kursuslasele sobivatel aegadel. Koolituse mahu valib osaleja. Tundide toimumisaja kokkuleppimiseks saab registreerunu kinnituskirja, milles on juhendaja kontaktid. Tundide eest tasumine toimub üldjuhul 5 tunni kaupa. Esimese tunni eest võib tasuda eraldi.

Eesmärk on luua motiveeriv õpikeskkond, mis toetaks iga õppuri isiksuse tasakaalustatud arengut ja suunaks edaspidisele elukestvale õppele.

Teemad:

  • Nooditeksti õpetus kaasaegsete klaveriõpikute alusel
  • Mänguvõtted : arendame kauni klaverikõla tekitamise kunsti, sõrmede ja käte paindlikku liikumist, arendame mõtlemisviise, mis kergendavad mängu klaveril
  • Helistikud: paremaks orienteerumiseks läbime kuni 2 võtmemärgiga helistikud
  • Improvisatsioon : tutvume harmoonia märkidega, et kujundada improvisatsioon või klaverisaade meloodiatele
  • Muusika terminoloogia: läbime üldisemad tempo-, dünaamika- ja artikulatsiooni jt. muusika väljendamiseks vajaminevaid termineid.
  • Repertuaari läbimine: valime huvitavaid teoseid klassikalise- ja poppmuusika valdkonnast.

Koolituse individuaalne programm kujuneb lähtuvalt osaleja võimetest, eelnevatest oskustest ja vajadustest. Õpiväljundid koolituse lõpetamiseks on koostatud 20 tunnisele kursusele (lisaks on vajalik umbes 10 tundi iseseisvat tööd)

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga